วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น (ฮิโรชิมา Hiroshima)


สถานที่ท่องเที่ยวในฮิโรชิมา (Hiroshima)   ฮิโรชิมาเป็นเมืองหลักของภูมิภาคจูโงกุ เมืองแห่งนี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งถูกระเบิดนิวเคลียร์ตกเป็นลูกแลก จากนั้นหลังจากสงครามโลก เมืองแห่งนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นมา และได้สร้างสถานที่สำคัญของฮิโรชิมาขึ้นมาใหม่ จนปัจจุบันกลายเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น


1. สวนสันติภาพ (Hiroshima’s Peace Memorial Park) เป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของฮิโรชิมา ภายในสวนมี พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 2 ตึก กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของเมืองฮิโรชิมา และเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดระเบิดนิวเคลียร์ในวัที่ 6 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมี A-Bomb Dome ที่รู้จักกันในนามของอนุสาวรีย์สันติภาพฮิโรชิมา ซึ่งเป็นสถานที่เพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงสภาพจากวันทีเกิดระเบิดนิวเคลียร์จนถึงปัจจุบัน


การเดินทาง : จากสถานีฮิโรชิมา สามารถนั่งรถรางเพื่อมาลงสถานี Genbaku-Domu ได้
2. ปราสาทฮิโรชิมา (Hiroshima Castle) เป็นปราสาทที่มีความสูงทั้งหมด 5 ชั้น ถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำ ซึ่งปราสาทแห่งนี้นั้นเป็นปราสาทที่ถูกสร้างใหม่หลังจากผ่านช่วงสงคราม เป็นปราสาทไม้ตามฉบับปราสาทโดยทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น

การเดินทาง : สามารถนั่งรถรางมาลงที่ป้าย Kamiyacho และเดินเข้ามาในตัวปราสาทใช้เวลาเพียง 10 นาที หรือเดินจากสวนสันติภาพเพียง 15 นาทีเท่านั้น3. สวนชุกเคเอ็น (Shukkeien Garden) มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ในปี 1620 โดยจะเป็นสวนในสไตล์ดั้งเดิมของญี่ปุ่น ภายในสวนจะมีศาลาน้ำชาเป็นจำนวนมาก ซึ่งไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมความงามภายใน

การเดินทาง : สามารถเดินได้จากสถานีฮิโรชิมา เพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น


4. Hiroshima Downtown ในแถบตัวเมืองของฮิโรชิมา มีถนนสายหลักคือ ถนนฮอนโดริ (Hondori Street) ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่ล้อมรอบไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย และมีถนนคู่ขนานอีกถนนหนึ่งชื่อว่า Aioi Street เป็นถนนสายหลักไว้สำหรับรถยนต์และรถรางวิ่ง ซึ่งถนนสายนี้จะมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ รวมถึง Hiroshima Baseball Stadiumการเดินทาง : สามารถเดินจาก Hiroshima Station ใช้เวลาทั้งหมด 20 นาที หรือนั่งรถรางในสาย 1, 2 หรือ 6


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น